Skip to main content

OC Dla Lekarza

Jeśli jesteś lekarzem, to wiesz, jak trudny i wymagający jest to zawód. Codziennie walczysz o ludzkie życie. Choć robisz wszystko, co w Twojej mocy, jesteś tylko człowiekiem. Człowiekiem, który może popełnić błąd. Bez ubezpieczenia OC, obowiązek zadośćuczynienia osobie poszkodowanej, spoczywałby na Tobie.

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

OC lekarza, ubezpieczenie dla lekarzy

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

OC lekarza, ubezpieczenie dla lekarzyOptymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Co to jest ubezpieczenie OC lekarza

Polisa OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Działa na podobnej zasadzie jak OC pojazdu. Odszkodowanie zostanie wypłacone osobom trzecim, które zostaną poszkodowane w wyniku Twojej pracy, np. doznają uszczerbku na zdrowiu lub trwałego kalectwa.

Czy obowiązkowe OC lekarza wystarczy

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w przypadku lekarzy i lekarzy-dentystów jest obowiązkowe. Wysokość sumy ubezpieczenia reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. W praktyce oznacza to, że suma ubezpieczenia i zakres ochrony jest z góry ustalony i wynosi odpowiednio – 75 000 na jedno zdarzenie oraz maksymalnie 350 000 na wszystkie zdarzenia. W praktyce oznacza to, że obowiązkowe OC nie uwzględnia specyfiki konkretnej specjalizacji oraz ryzyk, które się z nią wiążą. A co za tym idzie, może okazać się niewystarczające.

Dlaczego warto skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia OC lekarza

Dobrowolne ubezpieczenie OC gwarantuje większy zakres ochrony. Jest to szczególnie istotne w przypadku specjalizacji lekarskich, które należą do grupy podwyższonego ryzyka. Zaliczają się do nich m.in. ginekolodzy, chirurdzy i anestezjolodzy. Zaletą prywatnego ubezpieczenia OC jest możliwość samodzielnego określenia sumy ubezpieczenia. Dzięki temu masz gwarancję, że OC w pełni chroni Cię od odpowiedzialności finansowej, np. w razie konieczności wypłaty renty poszkodowanemu pacjentowi.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie OC lekarza

Żeby ubezpieczenie OC właściwie spełniło swoje zadanie, musi uwzględniać specyfikę Twojego zawodu, tzn. uwzględniać listę zdarzeń niepożądanych, tzw. ryzyk, które są typowe dla Twojej specjalizacji. Kolejną ważną kwestią jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, którą wypłacimy osobie poszkodowanej w ramach Twojej polisy. W przypadku OC lekarza kluczową kwestią jest również wysokość odszkodowania za tzw. jedno zdarzenie szkodowe. Jako lekarz zdajesz sobie doskonale sprawę, że w tym zawodzie bardzo rzadko popełnia się ten sam błąd po raz drugi.

Polisa OC lekarza — u nas ubezpieczysz się tak, jak Ci wygodnie

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze masz czas na wizytę w naszej placówce. Dlatego u nas możesz skontaktować się z naszym konsultantem telefonicznie lub drogą elektroniczną. Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i wybierzemy najlepszy wariant ubezpieczenia.