Skip to main content

Oc Pośrednika

Właśnie uzyskałeś licencję pośrednika nieruchomości? Zanim rozpoczniesz współpracę z klientami, zadbaj o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomości należy bowiem do grupy tych obowiązkowych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

OC pośrednika nieruchomości

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

OC pośrednika nieruchomościOptymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Jak działa ubezpieczenie OC pośrednika nieruchomości

OC pośrednika nieruchomości to polisa zawodu, która chroni zarówno Ciebie, jak i Twoich klientów. Stanowi rodzaj zabezpieczenia wszystkich usług świadczonych w ramach działalności gospodarczej, takich jak kupno, sprzedaż lub wynajem nieruchomości. Warunkiem wypłacenia odszkodowania jest umowa między pośrednikiem a klientem. Jeśli Ty lub któryś z Twoich pracowników nie dopełni swoich obowiązków i narazi klienta na straty, wówczas osoba poszkodowana otrzyma odszkodowanie z Twojej polisy.

Dla kogo

Jak sama nazwa wskazuje, polisa ta jest dedykowana przedsiębiorcom, którzy zajmują się pośrednictwem w obrocie nieruchomości. Do tej grupy należą osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i te, które założyły spółkę. Umowa z ubezpieczycielem powinna zostać podpisana najpóźniej dzień przed rozpoczęciem prowadzenia działalności. Obowiązek ten reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. W dokumencie tym zostały uwzględnione również, tzw. wyłączenia. Są to sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała.

Korzyści

Ubezpieczenie OC zwiększa Twoją wiarygodność w oczach kontrahenta. A jak wiadomo, poczucie bezpieczeństwa jest ważne dla każdego klienta i może wpłynąć na późniejsze relacje. Z kolei dla Ciebie polisa OC to gwarancja, że nie będziesz musiał ponosić konsekwencji finansowych związanych z prowadzoną działalnością, jeśli klient będzie domagał się zadośćuczynienia za poniesione straty.

Ubezpieczenie na Twoich zasadach

Ubezpiecz się, jak i gdzie chcesz. Zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną lub bezpośrednio w siedzibie firmy. Nasi konsultanci przedstawią Ci indywidualną ofertę ubezpieczenia OC zgodną z Twoimi potrzebami.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami