Skip to main content

Oc Przewoźnika

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

Oc przewoźnika, ubezpieczenie ocp, oc przwoźnika w ruchu międzynarodowym

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

Optymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

OC przewoźnika

Zajmujesz się przewozem towarów na terenie Polski lub poza jej granicami? Pomyśl o ubezpieczeniu. OC przewoźnika to gwarancja bezpieczeństwa, zarówno dla Ciebie, jak i dla Twoich klientów.

OC przewoźnika — dla kogo

OC przewoźnika drogowego, jak sama nazwa mówi, to polisa, która powstała z myślą o przedsiębiorcach, których działalność związana jest z przewozem towarów, zarówno w ruchu krajowym, jak i zagranicznym. (PKD 49.41).

OC przewoźnika — co to jest

OC przewoźnika, czyli tzw. OCPD, to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku przewozu ładunku. Polisa ta nie jest obowiązkowa, jednak decyduje się na nią większość przedsiębiorców, którzy prowadzą tego typu działalność. Powód jest prosty — klienci chętniej wybierają przewoźnika, który posiada ubezpieczenie. Dzięki temu, w przypadku problemów, np. uszkodzeniem ładunku, sprawę można załatwić błyskawicznie, z korzyścią dla obu stron.

OC dla firm transportowych — co obejmuje

Ten rodzaj polisy obejmuje szereg ryzyk, czyli niepożądanych sytuacji, które mogą zdarzyć się podczas transportu towaru. Mienie jest objęte ubezpieczeniem od momentu odbioru towaru aż do chwili dostarczenia go do odbiorcy. OC przewoźnika zadziała w przypadku:

  • zniszczenia lub uszkodzenia towaru,
  • opóźnienia w dostawie.

Co więcej — odszkodowanie zostanie wypłacone również wtedy, kiedy do zdarzenia dojdzie, np. podczas postoju. W przypadku, kiedy przewozisz nietypowy towar, np. żywe zwierzęta, ładunki wybuchowe, substancje chemiczne albo gdy przewozisz towary przez wyjątkowo niebezpieczne tereny, warto rozszerzyć zakres ubezpieczenia.

OC — przewoźnika -zakres terytorialny

Od tego, na jakim terenie przewozisz towar, zależy zakres ubezpieczenia. Możemy wyróżnić OCPD w ruchu krajowym, OCPD w ruchu międzynarodowym oraz kabotaż. O ile dwóch pierwszych wyjaśniać nie trzeba, o tyle kabotażowi warto poświęcić trochę więcej uwagi. Kiedy możemy mówić o transporcie kabotażowym? W sytuacji, kiedy świadczysz usługi transportowe, ale Twoja firma nie ma siedziby w danym kraju. Przykładowo, prowadzisz działalność w Polsce, ale transportujesz towar z Niemiec do Francji.

OC firmy transportowej — cena

Cena ubezpieczenia OC przewoźnika zależy od kilku czynników, między innymi rocznych dochodów firmy (netto), rodzaju towaru, zakresu, sumy ubezpieczenia oraz Twojej historii ubezpieczeniowej, jako przedsiębiorcy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną albo bezpośrednio w siedzibie naszej firmy.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami