Skip to main content

Ubezpieczenie Mieszkania

Kiedy masz  już swoje wymarzone cztery kąty, zależy Ci, aby były bezpieczne; abyś w razie nieprzewidzianych wypadków, mógł liczyć na wsparcie. Co, jeśli w razie przysłowiowego „W” zostaniesz w takiej sytuacji sam i gdy pożar lub powódź zniszczą mieszkanie? Możesz wówczas sięgnąć po oszczędności, odłożone na “czarną godzinę”. Pod warunkiem, że je masz. Niestety,   bieżące wydatki, rzadko na to pozwalają. A to oznacza, że w przypadku nieszczęścia, takiego jak, np. nie masz środków, aby naprawić szkody. A w skrajnych przypadkach – zostajesz bez dachu nad głową. Na szczęście ubezpieczenie mieszkania w bloku czy kamienicy jest dziś powszechnie dostępną usługą. Ubezpieczenie mieszkania daje Ci poczucie bezpieczeństwa; stabilizację – zarówno tę życiową, jak i materialną.

Ubezpieczenie mieszkania – oferta

Ubezpieczenie Mieszkania online. Ubezpieczenie Mieszkania przez internetZakres ubezpieczenia, w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego, potrafi być bardzo zróżnicowany i uwzględniać najróżniejsze ryzyka.  Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia domu. Zasadniczo, polisa może obejmować elementy nieruchome (czyli mówiąc potocznie mury), elementy zespolone z nieruchomością (tzw. mienie nieruchome) oraz mienie ruchome, czyli Twój dobytek – sprzęty AGD, RTV, meble, dekoracje, domową biblioteczkę, itp.

Ubezpieczalnie wstępnie przedstawiają swoją ofertę w wariancie podstawowym – opiewającym zazwyczaj na typowe i częste wypadki mogące zagrozić bezpieczeństwu Twojego mieszkania, takie jak pożar, eksplozja, uderzenie pioruna czy grad, ale także włamanie i rabunek. Jest to jednocześnie najtańsze ubezpieczenie mieszkania.

Jakie jest najlepsze ubezpieczenie mieszkania

Bywa, że ubezpieczenie może objąć przedmiot skradziony poza mieszkaniem, jeśli należał on do zbioru ubezpieczonego mienia ruchomego. Za dodatkową opłatą możesz również ubezpieczyć się się od powodzi, uderzenia drzewa, dewastacji (wandalizmu), lawiny, awarii instalacji gazowej lub elektrycznej. Dobre ubezpieczenie mieszkania zapewnia także pokrycie ewentualnych kosztów prawnych, dostęp do lokalu zastępczego na czas remontu mieszkania, pokrycie kosztów ewentualnego leczenia i pobytu w szpitalu. W przypadku ubezpieczenia mieszkania, warto zwrócić uwagę na zakres ryzyk, od których możesz się ubezpieczyć. A także na to, czy możesz wybrać te, najbardziej prawdopodobne dla Twojego mieszkania. Może zdarzyć się tak, że niektóre warianty, w Twoim przypadku, będą zbędne.  Właśnie dlatego nasi doradcy ubezpieczeniowi, zawsze przygotowują indywidualną ofertę ubezpieczenia Twojego mieszkania.

Ubezpieczenie OC mieszkania

Co, jeśli podczas eksploatacji Twojego mieszkania, np. w wyniku nieuwagi albo  przyczyn niezależnych od Ciebie, zostanie uszkodzone cudze mienie? W takich sytuacjach warto mieć pod ręką ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC).  Ten rodzaj polisy możesz wykupić w pakiecie lub osobno. Jak działa ten rodzaj ubezpieczenia? Przykładowo – zalany sąsiad w bloku otrzyma odszkodowanie z Twojej polisy, a Ty nie poniesiesz z tego tytułu dodatkowych kosztów.  To ubezpieczenie chroni Cię szczególnie przed niewątpliwymi “urokami” mieszkania w bloku, np. przed zalaniem. OC mieszkaniowe będzie przydatne również, gdy Twoje dziecko, marzące o karierze Lewandowskiego, niechcący wybije piłką sąsiadowi szybę, Twój pies pogryzie kalosze  sąsiada lub kiedy gość niefortunnie pośliźnie się na Twojej świeżo umytej podłodze i złamie nogę. Pamiętaj jednak, że pełny zakres ubezpieczenia, zależy od konkretnej oferty.

Ubezpieczenie Assistance

Wypadki chodzą po ludziach i najczęściej nie są to tragiczne w skutkach pożary lub huragany, ale drobne codzienne perypetie, w których potrzebna będzie pomoc ślusarza, hydraulika czy elektryka. Pomoc, która kosztuje. Dodatkowe ubezpieczenie mieszkania Assistance, będzie bardzo pomocne, gdy uszkodzona zostanie Twoja instalacja elektryczna, pęknie rura lub po prostu – kiedy zgubisz klucz. Warto sprawdzić, czy w takiej sytuacji, ubezpieczenie pokryje koszty usługi, a także, czy taka pomoc zostanie zorganizowana.  Informacja ta powinna zostać wyraźnie wskazana w umowie.

Wyłączenia

Niezależnie od tego, jak szeroką polisę wykupisz, każde towarzystwo ubezpieczeniowe określa zakres sytuacji, w których nie otrzymasz odszkodowania. Przede wszystkim,  każdy ubezpieczyciel odmawia wypłacenia należności, gdy szkoda powstała w wyniku umyślnego działania ubezpieczonego lub osób objętych polisą. Nienależyte dbanie o stan mieszkania, uchylanie się od przeglądów technicznych instalacji gazowej, elektrycznej, piorunochronnej, również mogą skutkować pozbawieniem się prawa do rekompensaty. W określonych sytuacjach, towarzystwo może odmówić usługi, która zwyczajowo znajduje się na liście ryzyk, np. wyłącza ubezpieczenie od powodzi dla mieszkania znajdującego się na terenie zalewowym. Ubezpieczenie mienia ruchomego nie zawiera zazwyczaj cennych dzieł sztuki, zabytków, kosztowności, papierów wartościowych, dóbr intelektualnych,czy kart płatniczych. Oczywistym też jest, że kwota odszkodowania nie może przekraczać wartości mienia, które zostało uszkodzone lub zniszczone. Szczegółowy wykaz takich wyłączeń zawiera  umowa.

Ile kosztuje ubezpieczenie mieszkania

Ubezpieczenie Mieszkania online. Ubezpieczenie Mieszkania przez internetUbezpieczenie mieszkania, z oczywistych względów,  wiąże się z wydatkiem, który co prawda nie jest obowiązkowy, ale niesie ze sobą szereg korzyści. W tym przede wszystkim   poczuciem bezpieczeństwa, które jest bezcenne. Jaki jest więc realny koszt ubezpieczenia mieszkania? Nie poznasz go w pełni po  wpisaniu w wyszukiwarkę hasła typu „ubezpieczenie mieszkania cena”. Dlaczego? Ponieważ koszt ten, jest w dużej mierze uzależniony od zakresu ubezpieczenia, na jakie się zdecydujesz. Zasada jest prosta – im więcej, tym drożej. Już na etapie wyboru, którą część mieszkania ubezpieczasz.  Inna cena będzie dotyczyć ubezpieczenia samych murów, z mieniem nieruchomym, a inna, gdy oprócz tego ubezpieczysz również mienie ruchome. Wpływ na wysokość składki mają także wartość mieszkania, wartość i rodzaj ubezpieczanego mienia ruchomego, lokalizacja, region kraju, a nawet rodzaj materiałów użytych do budowy bloku mieszkalnego. To, co z kolei obniża koszt ubezpieczenia mieszkania, to dodatkowe zabezpieczenia – wszelkie alarmy, drzwi antywłamaniowe, monitoring, solidne materiały, strzeżone osiedle, odpowiednio rozwinięta infrastruktura (np. przeciwpowodziowa).

Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę?

Gdzie najlepiej ubezpieczyć mieszkanie? Uniwersalna zasada to szczegółowa analiza oferty. Ponieważ każdy przypadek jest indywidualny, warto najpierw porozmawiać z doradcą ubezpieczeniowym. Podstawową kwestią jest to, jak  wartościowe są mieszkanie i inne mienie, które planujesz ubezpieczyć. Równie istotne jest to, od jakich ryzyk chcesz się ubezpieczyć. Oczywiście, należy wybrać te najbardziej prawdopodobne. Przykładowo ubezpieczenie od powodzi mieszkania znajdującego się na parterze może mieć sens, jednak trzecie czy czwarte piętro raczej będzie bezpieczne. Podpisując umowę z towarzystwem, umawiamy się na kwotę jaką obejmuje polisa, uwzględniającą całą wartość ubezpieczanego mienia. Istotnym czynnikiem jest sposób obliczania wysokości ewentualnego odszkodowania – możesz umówić się z ubezpieczycielem na wartość odtworzeniową, czyli kwotę mającą zapewnić przywrócenie Twojego utraconego lub zniszczonego majątku do stanu nowości lub wartość rzeczywistą, czyli pokrycie kosztów uszczerbku adekwatnie do jego aktualnej wartości rynkowej. Ubezpieczalnie rozróżniają także typy umów na pozytywne – uwzględniające szczegóły katalog wypadków, od których mieszkanie jest ubezpieczone oraz negatywne – wykazujące od czego Twoje mieszkanie nie jest chronione. Zdarza się, że wymagany jest okres karencji, czyli czas płynący od momentu podpisania umowy, w ciągu którego ubezpieczenie jeszcze nie działa, na przykład – częsty przypadek – 30 dni przy ubezpieczeniu od powodzi. Gdy określona szkoda będzie miała miejsce w tym czasie, odszkodowanie nie będzie się Ci należało. Innym przykładem jest franszyza – pewna, najczęściej drobna (np. 300 zł), kwota, do wysokości której również nie będzie przysługiwało Ci odszkodowanie. Dopiero, gdy strata będzie większa, ubezpieczyciel wypłaci należność. Pewną odmianą jest franszyza redukcyjna, polegająca po prostu na potrąceniu tej określonej kwoty z całości odszkodowania. Kolejny przykład to sytuacja, w której umowa określa maksymalny wiek osoby ubezpieczającej lub czas jej nieobecności w lokalu, np. dłuższy wyjazd z kraju, jako czynniki ograniczające odpowiedzialność towarzystwa i wypłatę odszkodowań za straty.  Reasumując, ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z umową. A w razie wątpliwości, porozmawiać z doradcą ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie mieszkania online

Ubezpieczenie mieszkania nie musi być czasochłonne i skomplikowane. Własne cztery kąty możesz ubezpieczyć bez wychodzenia z domu – szybko i wygodnie Dzięki naszemu kalkulatorowi, jeszcze przed wysłaniem zapytania, możesz  sprawdzić, która z ofert będzie dla Ciebie najbardziej korzystna. Zawsze warto jednak skontaktować się z naszym konsultantem, który po krótkim wywiadzie, przygotuje dla Ciebie indywidualną ofertę. Jeśli chodzi o formę kontaktu –  stawiamy na Twoją wygodę. Oczywiście, możemy spotkać się w siedzibie firmy, ale jeśli obowiązki utrudniają Ci osobiste spotkanie, bez problemu możemy skontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami