Skip to main content

Ubezpiecznie dla Fizjoterapeuty

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

RODZAJE POLIS PODRÓŻNYCH

Optymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty

Jako fizjoterapeuta odpowiadasz za zdrowie, a czasem życie swoich pacjentów. To zawód ogromnego ryzyka, dlatego polisa ta należy do grupy obowiązkowych ubezpieczeń zawodowych.

Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty — co to jest

Przedmiotem tego ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna związana z wykonywanym zawodem. Polisa ta dotyczy nieprzewidzianych sytuacji, które prowadzą do nieumyślnego wyrządzenia szkody osobom trzecim i jej konsekwencji w postaci uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Polisa nie zadziała natomiast w przypadku, kiedy np. to Ty doznasz urazu podczas wykonywania pracy.

Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty — obowiązkowe czy nie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku, który wszedł w życie w czerwcu tego roku, ubezpieczenie to jest obowiązkowe dla fizjoterapeutów prowadzących własną działalność gospodarczą. Co ważne — obowiązkiem ubezpieczeniowym są objęci wszyscy fizjoterapeuci, bez względu na formę prowadzonej działalności. Pamiętaj, że polisa ta jest obowiązkowa nawet w przypadku, kiedy nie masz podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli natomiast jesteś zatrudniony na etacie lub na podstawie umowę cywilnoprawną, możesz samodzielnie zdecydować, czy chcesz wykupić dla siebie polisę OC.

Suma ubezpieczenia fizjoterapeuty — od czego zależy

Suma ubezpieczenia, czyli maksymalna odpowiedzialność ubezpieczeniowa, zależy od rodzaju działalności. W przypadku praktyki fizjoterapeutycznej minimalna suma ubezpieczenia wynosi 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie obowiązywania polisy. Jeśli natomiast zdecydujesz się na zarejestrowanie działalności jako podmiot leczniczy, musisz liczyć się z tym, że suma ubezpieczenia będzie wyższa i wyniesie minimum 30.000 euro na jedno i 150.000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczeniowym. Dlaczego jeszcze suma ta jest tak ważna? Ponieważ jej wysokość wpływa na wysokość rocznej składki. Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, Możesz skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo. Jeśli wolisz porozmawiać osobiście, czekamy na Ciebie w naszym biurze — w Warszawie.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami