Skip to main content

Indeksacja składki ubezpieczenia — warto czy nie?

Co to jest indeksacja składki ubezpieczenia? Czy to obowiązkowa procedura? Na czym polega i czy rzeczywiście jest opłacalna dla osoby ubezpieczonej? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Wartość polisy a upływ czasu — co się zmienia

Przypuśćmy, że wykupiłeś polisę na życie dwadzieścia lat temu, a jej składka przez ten okres nie wzrosła nawet o złotówkę. Czy wartość sumy ubezpieczenia będzie taka sama jak podczas podpisywania umowy z firmą ubezpieczeniową? Odpowiedź brzmi: nie. Maksymalna kwota, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić w ramach odszkodowania, zmniejszy się przez ten czas na skutek inflacji. Jak temu zapobiec? Co zrobić, aby wartość ewentualnego odszkodowania była satysfakcjonująca i pokryła koszty szkody lub uszczerbku na zdrowiu? W takim przypadku jedynym rozwiązaniem jest właśnie indeksacja składki ubezpieczenia.

Indeksacja składki ubezpieczenia — co to jest i jak działa

Indeksacja sumy ubezpieczenia to mechanizm, którego celem jest ochrona przed spadkiem wartości odszkodowania na skutek inflacji. Naturalną konsekwencją zwiększenia sumy ubezpieczenia jest wzrost składki takiej polisy. Składka jest podwyższana o wartość inflacji. Dzięki temu osoba ubezpieczona nie odczuje jej skutków.

Indeksacja składki ubezpieczenia — kiedy do niej dochodzi

Kiedy następuje indeksacja składki ubezpieczenia? Najczęściej, towarzystwo ubezpieczeniowe wprowadza tę zmianę każdego roku, w rocznicę podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Indeksację składki ubezpieczeniowej jest ustalana na podstawie wskaźnika wzrostu cen towaru i usług w ostatnich dwunastu miesiącach przed złożeniem oferty indeksacyjnej. W jaki sposób firma ubezpieczeniowa ustala wskaźnik inflacji? Wszystkie towarzystwa korzystają z informacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Indeksacja składki ubezpieczenia — czy jest obowiązkowa

Indeksacja składki ubezpieczenia nie jest obowiązkowa. Jeśli po otrzymaniu oferty ubezpieczony nie będzie płacić wyższej kwoty, nie dojdzie do indeksacji składki ubezpieczeniowej.

Indeksacja składki ubezpieczenia — wady i zalety

Kiedy indeksacja składki ubezpieczenia faktycznie się opłaca? O skorzystaniu z takiej możliwości powinny pomyśleć osoby, które wykupiły polisę długoterminową, np. ubezpieczenia na życie. Dlaczego? Dzięki indeksacji składki ubezpieczenia wartość polisy utrzyma się na tym samym poziomie, nawet po upływie kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu lat. Jak już wspominaliśmy, indeksacja składki ubezpieczenia jest dobrowolna. Jeśli nie wyrażasz na nią zgody, będziesz zobowiązany powiadomić o tym swojego ubezpieczyciela, w większości przypadków, trzydzieści dni przed planowaną operacją. Czy jednak taka decyzja jest opłacalna? Na tę krótką metę — tak, ponieważ nie płacisz wyższej składniki. Jeśli jednak myślisz przyszłościowo, takie może okazać się zgubne, ponieważ z roku na rok wartość polisy, czyli suma ubezpieczenia, będzie mniejsza. Może zatem dojść do tego, że otrzymasz odszkodowanie, które będzie to symboliczna kwota, niewspółmierna do poniesionej straty czy uszczerbku na zdrowiu. Jak inflacja wpływa na wysokość sumy odszkodowania? Przykładowo, jeśli przez trzydzieści lat inflacja utrzyma się na poziomie 5%, obecna suma ubezpieczenia w wysokości stu tysięcy złotych, za trzydzieści lat wyniesie już tylko niecałe dwadzieścia trzy tysiące złotych. Jak widać dopiero, realne obliczenia pokazują, że indeksacja sumy ubezpieczenia jest opłacalna i powinna być traktowana jako naturalna kolej rzeczy.