Skip to main content

Kara za brak OC w 2020 roku — o ile wzrośnie?

Nowy rok przyniósł podwyżki, zarówno te pożądane, jak i te, z których nikt nie będzie się cieszył. W pierwszym wypadku chodzi oczywiście o zwiększenie płacy minimalnej. W drugim o podwyżkę opłat za prąd, wyższy ZUS dla przedsiębiorców, a także wyższą karę za brak OC pojazdu. O ile wzrośnie kara za brak OC w 2020 roku? Skąd ta podwyżka? Odpowiedź w dzisiejszym artykule,

Dlaczego kara za brak OC wzrosła w 2020 roku

Nie bez powodu na początku artykułu wspominaliśmy o tym, że od stycznia wzrosła wysokość najniższego wynagrodzenia. Kwota ta ma bowiem bezpośredni wpływ na wysokość kary za brak OC komunikacyjnego w danym roku kalendarzowym. Od stycznia pracownicy zatrudnieni na pełen etat w oparciu o umowę o pracę otrzymają pensje w wysokości 2600 zł brutto. To oznacza wzrost płacy minimalnej o trzysta pięćdziesiąt złotych w stosunku do roku ubiegłego. Jak przekłada się to na wzrost kary za brak OC w 2020 roku? Którzy kierowcy powinni obawiać się największych podwyżek?

Kara za brak OC w 2020 roku — kto zapłaci najwięcej

Wysokość kary za brak OC zależy również od rodzaju pojazdu oraz okresu, w którym OC nie było opłacalne, tzn. doszło do przerwania ciągłości w opłacaniu tej obowiązkowej polisy. Najwięcej zapłacą właściciele samochodów ciężarowych autobusów i ciągników, bez ważnego OC komunikacyjnego dłużej niż 14 dni. Kara w przypadku tych pojazdów to trzykrotność płacy minimalnej, czyli 7800 zł. A to oznacza, że kierowcy zapłacą aż 1050 zł więcej niż w minionym roku. Spore obciążenie finansowe czeka również właścicieli samochodów osobowych – 5200 zł, w stosunku do 4500 zł w 2019 roku. Właściciele innych pojazdów, którzy nie płacili OC dłużej niż 14 dni np. motocykliści będą zmuszeni znaleźć w domowym budżecie dodatkowe 120 zł. Zapłacą bowiem 870 zł.

Brak polisy komunikacyjnej w 2020 poniżej 14 dni a wysokość kary

Jeśli przerwa w opłacaniu OC komunikacyjnego była krótsza niż 14 dni, kara za brak OC w 2020 roku wyniesie odpowiednio:

  • dla samochodów ciężarowych – 3900 zł (przerwa od 4 do 14 dni), 1560 zł (od 1 do 3 dni),
  • dla samochodów osobowych – 2600 zł (przerwa od 4 do 14 dni), 1040 zł (od 1 do 3 dni),
  • pozostałe pojazdy – 435 zł (przerwa od 4 do 14 dni), 170 zł (przerwa od 1 do 3 dni).

Dlaczego nie płacimy OC — częste powody

Kara za brak OC w tym roku i w latach ubiegłych najczęściej wynika z niewiedzy.

Zdarza się, że nowy właściciel zapomni, że OC poprzedniego właściciela pojazdu wygasło, a nowy właściciel nie podpisał nowej umowy. Inny powód to zaległości w opłacaniu składek. Jeśli właściciel pojazdu nie opłaci wszystkich składek w ciągu roku. Wówczas OC nie zostanie przedłużone automatycznie. Kolejny powód to brak świadomości, że każdy pojazd musi mieć ważne OC, również to nieużywane.

Kara za brak OC w 2020 roku — czy to się opłaca

Bez względu na rodzaj pojazdu, kara za brak OC w 2020 roku będzie sporym obciążeniem finansowym dla domowego budżetu kierowców. Dlatego oszczędzanie na ubezpieczeniu OC komunikacyjnego jest zwyczajnie nieopłacalne. Kara za brak OC w 2020 roku jest bowiem niczym, w porównaniu z problemami i konsekwencjami finansowymi, kiedy dojdzie do wypadku drogowego.