Skip to main content

Czy możliwe jest ubezpieczenie samochodu, jeśli nie jest się jego właścicielem? Co z OC, kiedy pojazd zmienia właściciela w wyniku sprzedaży lub śmierci pierwszego właściciela? Czy samochód może mieć więcej niż jednego właściciela? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Ubezpieczenie OC — kto może je wykupić

Nawet, jeśli z samochodu korzysta kilka osób, umowę z firmą ubezpieczeniową może podpisać tylko jego właściciel. Posiadaczem pojazdu jest każda osoba, która została wpisana do dowodu rejestracyjnego jako właściciel. Auto może również posiadać współwłaścicieli, ale oni również muszą zostać uwzględnieni w dowodzie rejestracyjnym. Umowę z ubezpieczycielem może podpisać także nabywca auta, czyli nowy właściciel albo inna osoba, która otrzymała samochód jako darowiznę lub spadek.

Ubezpieczenie OC a zmiana właściciela

W przypadku zmiany właściciela pojazdu, umowa OC z dotychczasowym ubezpieczycielem zachowuje ciągłość, jeśli nabywca nie postanowi inaczej. Nowy właściciel może bowiem zmienić firmę ubezpieczeniową w dowolnym momencie. Zarówno w trakcie trwania umowy, jak również po jej zakończeniu. Należy jednak zadbać o to, aby w ubezpieczeniu nie nastąpiła przerwa. W innym przypadku skończy się to bowiem karą za brak OC.

Śmierć właściciela samochodu — co z OC

Z racji tego, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w Polsce to tzw. OC pojazdu, polisa nie wygasa w momencie śmierci właściciela. Jest ważna do końca trwania umowy. Jeśli natomiast zmarły nie był jedynym właścicielem auta, OC zostanie przedłużone na kolejny rok. Chyba że współwłaściciel postanowi inaczej.

Samochód firmowy — kto jest jego właścicielem

Właścicielem pojazdu firmowego jest przedsiębiorstwo, które zakupiło samochód. Żeby auto można było uznać za samochód firmowy, powinno spełniać następujące warunki:

  • w dowodzie rejestracyjnym została wpisana nazwa firmy,
  • pojazd jest używany w celach zarobkowych,
  • auto ma więcej niż jednego kierowcę.

W przypadku samochodu służbowego, z oczywistych przyczyn, nie można oszacować ryzyka, a co za tym idzie — wysokość składki jest uśredniana. Wyjątkiem w tym względzie są taksówki.

Więcej niż jeden kierowca a historia pojazdu

Jak wiadomo, kierowcy, którzy mogą poszczycić się bezszkodową jazdą, są nagradzani przez firmy ubezpieczeniowe niższymi składkami. Co jednak w przypadku, kiedy z auta korzysta więcej niż jedna osoba? Przykładowo, rodzice oraz ich syn — świeżo upieczony kierowca? Bardzo często, w takiej sytuacji rodzice wpisują siebie jako jedynych właściciele. Decydują się na to, ponieważ niedoświadczeni kierowcy płacą wyższe składki OC, niż osoby, które za kółkiem spędziły kilkanaście lat i nie korzystały do tej pory z odszkodowania. Niestety, choć takie rozwiązanie wydaje się opłacalne pod kątem finansowym, w momencie, gdy jeden z kierowców spowoduje kolizję lub wypadek, konsekwencje ponosi jedyny właściciel pojazdu.

Jak ubezpieczyć samochód, nie będąc jego właścicielem — podsumowanie

Jak widać, umowę z firmą ubezpieczeniową może podpisać jedynie właściciel pojazdu. Żeby każdy użytkownik pojazdu, mogł korzystać z ulg za bezszkodową jazdę, musi być wpisany do dowodu rejestracyjnego jako jego współwłaściciel. W przypadku zmiany właściciela, nabywca może zmienić ubezpieczyciela w dowolnym momencie. Pod warunkiem, że zostanie zachowana ciągłość polisy OC. Jeśli właściciel pojazdu umrze, OC nie wygasa. Pojazd objęty jest ochroną do końca trwania umowy.