Skip to main content

OC pojazdu należy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych, które odnawiają się automatycznie. Każda reguła ma jednak swoje wyjątki i tak też jest i tym razem.

Kiedy ubezpieczenie OC nie odnawia się automatycznie? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Kiedy ubezpieczenie OC odnawia się automatycznie

Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, firmy ubezpieczeniowe muszą informować swoich klientów najpóźniej na czternaście dni przed ustaniem polisy, że nastąpi jej przedłużenie na kolejny rok.. Dzięki temu, po  pierwsze masz gwarancję, że Twoja polisa nie wygaśnie, a po drugie masz czas na znalezienie OC u innego ubezpieczyciela i wypowiedzenie obecnej umowy. Jeśli jednak nie planujesz przejść do konkurencyjnej firm,a ubezpieczenie jest opłacone, OC zostanie przedłużone automatycznie.

Ciągłość ubezpieczenia OC — dlaczego to takie ważne

Z racji tego, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej jest polisą obowiązkową, za jej brak grożą wysokie kary. Jeśli auto pozostawało bez ochrony dłużej niż czternaście dni, właściciel pojazdu osobowego zapłaci dwukrotność pensji minimalnej, a właściciel pojazdu ciężarowego trzykrotność tej sumy. W przypadku przerwania ciągłości OC do trzy dni, właściciel zapłaci 20% tej kwoty, natomiast gdy czas ten wydłuży się do czternastu dni, kara ta  wyniesie aż 50%. Dzięki temu, że OC zazwyczaj jest odnawiane automatycznie, można uniknąć takiej nieprzyjemnej niespodzianki. Inny powód, już bardziej prozaiczny. To fakt, że przedłużenie takiej jest w interesie samego ubezpieczyciela. Są jednak sytuację, w których to właściciel auta musi zadbać o przedłużenie OC we własnym zakresie.

Kiedy ubezpieczenie OC nie odnawia się automatycznie

Jak wiadomo, nieznajomość prawa szkodzi, dlatego warto wiedzieć, w jakich sytuacjach ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie odnawia się automatycznie.

OC krótkoterminowe

Zasada automatycznego odnowienia OC nie dotyczy ubezpieczenia krótkoterminowego. Jeśli więc umowa została zawarta na okres krótszy niż dwanaście miesięcy, właściciel pojazdu sam musi pamiętać o zachowaniu ciągłości ubezpieczenia OC.

Opóźnienia w zapłacie składek

W przypadku zaległości w opłacaniu rat, ubezpieczenie będzie obowiązywało tylko do końca umowy. Opóźnienia w płatności uniemożliwiają bowiem przedłużenie umowy na kolejny rok.

Kupno używanego pojazdu

W przypadku zakupu auta z aktualnym OC, ubezpieczenie to przechodzi automatycznie na nowego właściciela, ale obowiązuje tylko przez okres, na który została podpisana umowa z poprzednim właścicielem. Jeśli nabywca chce przedłużyć OC u tego samego ubezpieczyciela, musi zadbać o to osobiście, ponieważ ubezpieczenie OC nie odnowi się automatycznie.

Pojazd jako spadek lub darowizna

Podobnie sprawa wygląda, gdy pojazd staje się darowizną lub spadkiem. Dzieje się tak, ponieważ w tej sytuacji również zmienia się właściciel auta. To znaczy, że OC obowiązuje w okresie trwania umowy, podpisanej jeszcze z poprzednim właścicielem. Zawarcie umowy przez nowego właściciela to warunek zachowania ciągłości OC. Właśnie dlatego w przypadku nabycia auta z aktualnym OC, warto sprawdzić, do kiedy jest ono ważne.

Odnowienie ubezpieczenia OC — co warto wiedzieć

Podsumowując, w większości przypadków OC zostaje odnowione automatycznie. Leży to w interesie firmy ubezpieczeniowej, jak i właściciela pojazdu. Jeśli obie strony są zadowolone, nie trzeba tracić czasu na zbędne formalności. Kierowca zachowuje ciągłość ubezpieczenia, a ubezpieczyciel zyskuje stałego klienta. OC nie może być przedłużone automatycznie, gdy osoba ubezpieczenia zalega z płatnością lub gdy umowa OC była zawarta jeszcze z poprzednim właścicielem samochodu.