Skip to main content

rudno dziś znaleźć osobę, która nie ma w rodzinie lub wśród znajomych kogoś, kto przeszedł zawał, udar albo walczy z nowotworem. Niestety, prawda jest taka, że zachorować może każdy z nas, ale tylko niektórzy podejmują realne działania. A przecież regularne badania profilaktyczne i ubezpieczenie na wypadek chorób krytycznych, to najlepsze co możesz zrobić. To dowód na to, że myślisz o przyszłości swojej i swoich najbliższych.

Choroba krytyczna — definicja

Chorobę krytyczną definiuje się jako poważne, zagrażające życiu schorzenie, które wymaga długotrwałego leczenia i skutkuje czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy, a czasem kończy się śmiercią. Lista chorób krytycznych może różnić się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale do tych najczęstszych zalicza się:

 • zawał mięśnia sercowego,
 • udar,
 • wylew,
 • nowotwór złośliwy,
 • niewydolność nerek,
 • paraliż,
 • utratę mowy,
 • utratę wzroku,
 • utratę wzroku,
 • stwardnienie rozsiane,
 • poparzenie,
 • niewydolność oddechową,
 • chorobę Parkinsona,
 • chorobę Alzheimera.

Ubezpieczenie od chorób krytycznych — co to jest i jak działa

Ubezpieczenie od chorób krytycznych to rodzaj polisy na wypadek poważnego zachorowania. Odszkodowanie zostanie wypłacone w przypadku zdiagnozowania jednego ze schorzeń, które znajdują się na liście chorób krytycznych, tzw. tabeli poważnych zachorowań, danego ubezpieczenia. Środki z polisy mogą zostać przeznaczone na leczenie, rehabilitację i pokrycie wszelkich kosztów związanych z codziennym życiem w czasie walki z chorobą. Ubezpieczenie od chorób krytycznych może być częścią polisy na życie albo osobnym produktem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie chorób krytycznych — cena

Wysokość składki w przypadku polisy chorób krytycznych jest sprawą indywidualną i zależy od sytuacji osoby ubezpieczonej: płci, wieku, stanu zdrowia itd. Niższą składkę zapłaci młody, aktywny fizycznie trzydziestolatek niż otyły mężczyzna po pięćdziesiątym roku życia, który wypala dwie paczki papierosów dziennie. Jak można się domyślić, ta druga osoba jest w grupie podwyższonego ryzyka, jeśli chodzi o poważne zachorowania. Każdy ubezpieczyciel przeprowadza bowiem dokładny wywiad z klientem przed podpisaniem umowy, a w razie wątpliwości może poprosić o wyniki badań. Osoba, która chce zostać ubezpieczona, nie może zataić żadnej informacji na temat swojego stanu zdrowia ani czynników zwiększających ryzyko zachorowania, np. wystąpienia nowotworu w rodzinie. Ponadto, ubezpieczenie od chorób krytycznych, tak jak każda polisa, zawiera listę wykluczeń (wyłączeń), czyli sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Do tych najczęstszych należy sytuacja, kiedy choroba została zdiagnozowana przed podpisaniem umowy z ubezpieczycielem albo w okresie karencji. Problemy z tego typu polisą mogą mieć również osoby starsze, a w przypadku ubezpieczenia osób z niepełnosprawnością, prawdopodobnie, niezbędne będzie przedstawienie aktualnych wyników badań.

Polisa od chorób krytycznych — dlaczego warto się ubezpieczyć

Zachorowalność na choroby cywilizacyjne, takie jak nowotwór, udar, czy zawał serca z roku na rok rośnie i dotyczą coraz młodszej grupy wiekowej. Przy Ubezpieczenie od chorób krytycznych to zabezpieczenie, które pozwoli na walkę z chorobą bez zamartwiania się o pieniądze. O tej polisie powinny pomyśleć osoby, których członkowie najbliższej rodziny zachorowali na raka. A także te, które zaciągnęły kredyt hipoteczny. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu od chorób krytycznych oraz na życie, na spłatę kredytu hipotecznego. W przypadku zachorowania na jedną z chorób krytycznych lub śmierci, odszkodowanie pokryje koszty kredytu hipotecznego, a rodzina nie straci dachu nad głową. Chociaż lepiej, aby nikt z nas nie musiał korzystać z polisy od chorób krytycznych, lepiej mieć pewność, że w przypadku zachorowania, będzie można skupić się na walce o powrót do zdrowia, nie martwiąc się o pieniądze.