Skip to main content

Jesteś ubezpieczony na życie i zastanawiasz się, czy możesz wykupić kolejną polisę? Na jakie zadośćuczynienie możesz wówczas liczyć? Czy otrzymasz odszkodowanie ze wszystkich polis? W jakich przypadkach podwójne ubezpieczenie będzie nieopłacalne? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Wysokość odszkodowania a liczba polis

Podstawowym celem ubezpieczenia, bez względu na jego rodzaj, jest zapewnienie bezpieczeństwa w przypadku zaistnienia szkody. Należy zdawać sobie sprawę, że wykupienie dodatkowej polisy, nie zawsze oznacza, że jako ubezpieczony, otrzymasz odszkodowanie z kilku polis. A przecież każda kolejna składka to obciążenie domowego budżetu, które może wcale się nie zwrócić.

Ubezpieczenia majątkowe — czy warto płacić podwójnie

Do grupy ubezpieczeń zaliczamy między innymi ubezpieczenie mieszkaniowe czy komunikacyjne. Polisy te powstały, aby zrekompensować osobie ubezpieczonej powstałą stratę. Oznacza to, że w związku z otrzymanym odszkodowaniem ubezpieczony nie wzbogaci się. Przykładowo, odszkodowanie wypłacone na remont zalanej kuchni ma pozwolić na doprowadzenie pomieszczenia do stanu sprzed zalania. Nawet jeśli poszkodowany zdecyduje się na wykupienie kilku polis, wysokość odszkodowania nie przekroczy wysokości poniesione straty. Inaczej mówiąc — w takim przypadku  osoba ubezpieczona nie otrzyma kilku świadczeń, ponieważ wówczas doszłoby do wzbogacenia się ubezpieczonego, a nie taki jest cel ubezpieczenia. To jasny sygnał, że zakup kilku polis w przypadku odszkodowań majątkowych jest zwyczajnie nieopłacalny. Powoduje bowiem niepotrzebne koszty w postaci kilku składek, natomiast nie przyczynia się do zwiększenia świadczenia.

Polisy osobowe a kilka ubezpieczeń

Inaczej sprawa wygląda w przypadku ubezpieczeń osobowych, do których zaliczana jest polisa na życie. Tutaj obowiązuje zasada — ile polis, tyle świadczeń. Dlaczego jest to możliwe? Ponieważ, w przeciwieństwie do ubezpieczeń majątkowych, celem polisy osobowej jest wzbogacenie się. Odszkodowania nie jest bowiem wypłacane, aby zrekompensować stratę. Celem polisy osobowej jest wypłata określone w umowie kwoty (tzw. sumy ubezpieczenia), w przypadku zaistnienia zdarzenia, z tzw. grupy ryzyk (np. wypadku, choroby lub śmierci ubezpieczonego).  Świadczenie otrzyma ubezpieczony lub (w tym ostatnim przypadku) osoba uposażona.

Kilka ubezpieczeń na życie — przykłady

Bardzo często o podwójnym ubezpieczeniu na życie możemy mówić w przypadku pracowników. W zakładach pracy korzystają bowiem z ubezpieczenia grupowego, ale wielu z nich decyduje się również na ubezpieczenie indywidualne. Na kolejną polisę decydują się również osoby, które po raz kolejny zostały szczęśliwymi rodzicami. Zazwyczaj pierwszą polisę rodzice wykupują przy narodzinach pierwszego dziecka, a następnie, gdy na świat przychodzi kolejne maleństwo..

Kilka ubezpieczeń — czy warto

Wszystko zależy oczywiście od Twoich indywidualnych potrzeb. Pamiętaj jednak, że płacenie kilku składek to dodatkowe koszty. Musisz zadać sobie zatem pytanie, czy kilka polis, w dłużej perspektywie, będzie dla Ciebie opłacalne. Może lepszą decyzją będzie wybór jednego produktu ubezpieczeniowego, który jednak zapewnia szeroki zakres ochrony, zarówno Tobie, jak i Twoim najbliższym.