Skip to main content

Ubezpieczenie na życie to ten rodzaj polisy, który tak naprawdę w większym stopniu dotyczy najbliższych osoby ubezpieczonej. Stanowi rodzaj zabezpieczenia finansowego dla rodziny. A tym samym – jest wyrazem troski o osoby, które są dla nas ważne. Dlaczego warto mieć ubezpieczenie na życie. Oto 5 obrazowych przykładów, które pokazują, jak to świadczenie może pomóc rodzinie zmarłego.

Ubezpieczenie na życie — dlaczego warto

Nikt z nas nie żyje wiecznie. Prócz ogromnej rozpaczy i pustki, jaką pozostawia po sobie odejście kogoś bliskiego, pojawiają się także bardzo przyziemne problemy. Te natury finansowej. Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz zaoszczędzić, chociaż tego rodzaju zmartwień najbliższym.

Pokrycie kosztów pogrzebu i stypy

Dzięki pieniądzom z ubezpieczenia, rodzina nie będzie musiała martwić się o środki na pogrzeb i stypę. Są to tak bolesne kwestie, że trudno wyobrazić sobie dodatkowe problemy finansowe oraz idące za tym — oszczędności.

Stabilność finansowa rodziny

Kiedy umiera jeden z żywicieli rodziny, poziom życia jej członków znacznie się obniża. Jeśli jednak suma ubezpieczenia jest wystarczająco wysoka dzieci oraz współmałżonek nie będą musieli, np. wyprowadzać się do mniejszego mieszkania albo (w przypadku dzieci) rezygnować ze swoich pasji i zajęć pozalekcyjnych. Oczywiste jest to, że żadne pieniądze nie zwrócą najbliższej osoby, ale dodatkowe zmiany, problemy na pewno nie polepszą, i tak już trudnej, sytuacji.

Pokrycie zobowiązań finansowych

Pożyczka na samochód, kredyt hipoteczny — prawda jest taka, że każdy z nas ma jakieś zobowiązania finansowe. Niestety, nawet kiedy nas zabraknie, one pozostają. Na dodatek, stają się dużym obciążeniem dla rodziny. Odpowiednio wysoka sumie ubezpieczenia, pozwoli na uregulowanie tych zobowiązań finansowych, bez narażania rodziny na dodatkowe wydatki.

Zabezpieczenie dla dzieci

Odszkodowanie z ubezpieczenia na życie może być również ostatnim prezentem dla dziecka, od rodzica, który odszedł. Osierocone dzieci mają bowiem zdecydowanie trudniejszy start. Zarówno, jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, jak również psychiczne.

Środki z ubezpieczenia mogą zostać przeznaczone na edukację dziecka, wkład na mieszkanie itd. A tym samym, pomóc mu w rozpoczęciu samodzielnego życia.

Środki na rehabilitację

Jeśli do śmierci doszło w wyniku wypadku, w którym ucierpieli również inni członkowie rodziny, środki z ubezpieczenia mogą zostać przeznaczone na leczenie, rehabilitację i terapię psychologiczną.

Ubezpieczenie na życie — o czym warto pamiętać

Celem ubezpieczenia na życie jest zapewnienie wsparcia finansowego rodzinie ubezpieczonego, po jego śmierci. Właśnie dlatego warto zdecydować się na taki wariant, który zapewni najbliższym finansowe poczucie bezpieczeństwa. Żeby tak się stało, ustalając sumę ubezpieczenia, czyli maksymalną kwotę odszkodowania, warto wziąć pod uwagę potrzeby swojej rodziny oraz swoje aktualne zobowiązania finansowe. Dzięki temu możliwe będzie ustalenie optymalnej sumy ubezpieczenia. Kolejną ważną kwestią jest lista wykluczeń, czyli sytuacji, w których odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Można je sprawdzić w dokumencie dołączonym do każdej umowy ubezpieczeniowej, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Dzięki temu wybierzesz najkorzystniejszą ofertę. Taką z najszerszą liczbę ryzyk. A co za tym idzie — zabezpieczysz przyszłość swoich najbliższych po swojej śmierci.