Skip to main content

Osoby z niepełnosprawnością mają prawo do prywatnego ubezpieczenia. Bez względu na to, czy chodzi o niepełnosprawność ruchową, czy intelektualną. Niestety, ryzyko, że decyzja firmy ubezpieczeniowej będzie odmowna, jest większe niż w przypadku osób w pełni sprawnych. Nie oznacza to jednak, że każda osoba niepełnosprawna napotyka tego typu problemy. W dzisiejszym artykule podpowiadamy, jakie formalności czekają osobę z niepełnosprawnością, która chce skorzystać z prywatnego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dla osób niepełnosprawnych a specjalne oferty

Żaden ubezpieczyciel nie może dyskryminować osób z niepełnosprawnością. Co to oznacza w praktyce? Chodzi, np. o specjalne oferty dedykowane wyłącznie osobom z niepełnosprawnością. Niedopuszczalne jest również zawyżanie składek wyłącznie ze względu na niepełnosprawność tylko dla tej grupy klientów. Firmy ubezpieczeniowe doskonale zdają sobie sprawę, że nie ma dwóch takich samych niepełnosprawności, dlatego każdy wniosek powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Ubezpieczenie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

W przypadku osób z niepełnosprawnością intelektualną umowa ubezpieczeniowa może zostać podpisana przez prawnych opiekunów klienta. Wówczas polisa jest ważna do momentu śmierci opiekunów. Jeśli natomiast niepełnosprawność ma charakter ruchowy, a osoba jest zdolna do wykonywania czynności prawnych, nic nie szkodzi na przeszkodzie, żeby klient decydował o kwestiach związanych z polisą i własnoręcznie podpisał umowę z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Ubezpieczenie osób niepełnosprawnych a ryzyko ubezpieczyciela

Osoby z niepełnosprawnością są dla towarzystwa ubezpieczeniowego klientami zwiększonego ryzyka właśnie ze względu na stan zdrowia. Nie zmienia to faktu, że każda osoba powinna dokładnie i zgodnie z prawdą wypełnić kwestionariusz osobowy, który jest standardem w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym. Niedopuszczalne jest zatajanie informacji o swoim stanie zdrowia. W przypadku osób z niepełnosprawnością firma ubezpieczeniowa ma prawo poprosić o dokumentację medyczną, zaświadczenie od lekarza na temat stanu zdrowia, orzeczenie o niepełnosprawności, a nawet o zlecenie dodatkowych badań. Jeśli okaże się, że niepełnosprawność klienta, nie wpływa na zwiększenie ryzyka (wystąpienia konkretnej choroby, wypadku lub śmierci), najprawdopodobniej z ubezpieczeniem nie będzie problemu.

Ubezpieczenie osób niepełnosprawnych — powody odmowy

Niestety, sytuacja komplikuje się, gdy klient nie przebywa pod opieką specjalisty, a co za tym idzie, nie jest w stanie dostarczyć dokumentacji medycznej. Dla większości firm ubezpieczeniowych samo orzeczenie o niepełnosprawności to za mało, aby ubezpieczyć takiego klienta. Z odmowną decyzją mogą spotkać się również osoby, których stan zdrowia wciąż się pogarsza lub takie, u których niepełnosprawność pojawiła się stosunkowo niedawno. Z oferty ubezpieczeniowej nie będą mogły skorzystać również osoby, które cierpią na depresję, choroby psychiczne albo takie, których niepełnosprawność zwiększa ryzyko wystąpienia innych ciężkich chorób. Z oczywistych względów z ubezpieczenia są wykluczone również osoby, które w przeszłości miały próbę samobójczą.

Ubezpieczenie osób niepełnosprawnych — indywidualne podejście

Niepełnosprawność nie wyklucza z ubezpieczenia. Ważne jest to, aby towarzystwo ubezpieczeniowe nie ograniczało się wyłącznie do procedur i dokładnie przeanalizować sytuację każdego klienta. Dobrze, aby specjalista ds. ubezpieczeń porozmawiał z klientem i nie ograniczał się tylko do analizy dokumentacji.