Skip to main content

Kiedy Twoje dziecko było bardzo małe, musiałeś mieć oczy dookoła głowy. Teraz choć Twoja pociecha chodzi do szkoły, martwisz się tak samo. Z tą różnicą, że nie możesz już strzec ucznia na każdym kroku. A wiadomo, że młodość rządzi się swoimi prawami i Twojemu dziecku różne pomysły mogą przyjść do głowy. Co możesz zrobić w takiej sytuacji? Zdecydować się na ubezpieczenie szkolne NNW? Co to jest i jaki rodzaj ochrony zapewnia?

Ubezpieczenie szkolne – co to jest

Ubezpieczenie szkolne to dobrowolna polisa, która chroni życie i zdrowie Twojego dziecka. Polisa powstała z myślą o dzieciach i młodzieży w wieku szkolnym. Chociaż ubezpieczenie to ma charakter grupowy, nic nie szkodzi na przeszkodzie, aby ubezpieczyć dziecko indywidualnie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że taką ochroną mogą zostać objęte również osoby pełnoletnie, do dwudziestego szóstego roku życia. Oczywiście, pod warunkiem, że kontynuują naukę.

Ubezpieczenie dziecka w szkole — co obejmuje

Celem polisy jest ochrona od następstw nieszczęśliwych wypadków. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, spowodowane czynnikami zewnętrznymi. W wyniku takiego zdarzenia, co oczywiste, osoba ubezpieczona zostaje poszkodowana. Ubezpieczenie NNW ucznia to polisa na wypadek śmierci, urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu. Twoje dziecko otrzyma odszkodowanie, kiedy złamie nogę na lekcji W-F-u, ale również w przypadku poważniejszy obrażeń, takich jak wstrząśnienie mózgu, oparzenie, czy zatrucie. Pieniądze z polisy mogą zostać przeznaczone, np. na leczenie i rehabilitację po przebytym urazie. Nie ulega jednak wątpliwości, że odszkodowanie będzie największym wsparciem w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, który może być wynikiem wypadku, udaru mózgu, czy zawału serca. Jak należy rozumieć pojęcie “trwały uszczerbek na zdrowiu”? To nieodwracalne uszkodzenie organizmu, które wpływa negatywnie na jego funkcjonowanie. Nie chodzi tutaj wyłącznie o sprawność dziecka, ale także problemy emocjonalne, np. stany lękowe po wypadku. W każdym takim przypadku, odszkodowanie jest liczone procentowo od sumy ubezpieczenia. Więcej informacji na temat zakresu ochrony, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten jest dołączany do każdej umowy ubezpieczeniowej, bez względu na rodzaj polisy.

Ubezpieczenie szkolne dla dziecka — gdzie i kiedy je chroni

Nazwa polisy może być nieco myląca. Sugeruje bowiem, że Twoje dziecko jest objęte ubezpieczeniem, wyłącznie na terenie szkoły, a co za tym idzie — w czasie trwania roku szkolnego. Tymczasem ubezpieczenie NNW Twojej pociechy najczęściej działa również:

  • podczas drogi do i ze szkoły.
  • po zakończeniu lekcji, tzn. w wolnym czasie,
  • w czasie wakacji letnich i zimowych, a także w inne dni wolne od nauki szkolnej.

Ubezpieczenie szkolne — wyłączenia

Ubezpieczenie ucznia, tak jak każdy rodzaj polisy zawiera również wyłączenia odpowiedzialności, czyli sytuacje, w których Twoje dziecko nie otrzyma odszkodowania. Szczegółowy zakres wykluczeń, znajdziesz OWU, jednak najogólniej mówiąc, wyłączenia dotyczą sytuacji, których nie można uznać za nieszczęśliwy wypadek. A to oznacza, że miały one charakter umyślny lub sam ubezpieczony przyczynił się do ich zaistnienia. Odmowa wypłaty odszkodowania może nastąpić:

  • kiedy doszło do bójki,
  • kiedy Twoje dziecko piło alkohol,
  • gdy w czasie zdarzenia, uczeń był pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających.

Ubezpieczenie szkolne — grupowo czy indywidualnie

Z racji tego, że ubezpieczenie szkolne, należy do grupy polis dobrowolnych, dyrektor nie może zmusić Cię do ubezpieczenia Twojego dziecka. Oczywiście masz prawo skorzystać z ubezpieczenia grupowego. Pamiętaj jednak, że szkoła ubezpiecza uczniów najczęściej w bardzo wąskim, ograniczonym zakresie. Indywidualne ubezpieczenie szkolne pozwala Ci nie tylko zwiększyć zakres ochrony, ale także maksymalnie dopasować do potrzeb dziecka.

Ubezpieczenie szkolne — cena

Ubezpieczenie szkolne Twojego dziecka to jedna z najtańszych polis tego typu. Ile zatem kosztuje ubezpieczenie dla dziecka? W skali roku to koszt zaledwie 30-40 zł. Oczywiście im szerszy zakres ryzyk, tym kwota będzie wyższa. Nadal nie będzie to jednak wygórowana kwota za ubezpieczenie, które ma chronić życie i zdrowie Twojego dziecka.

Ubezpieczenie dziecka — dlaczego warto

Ubezpieczenie dziecka w szkole wydaje się tak samo niezbędne, jak kupno ciepłych butów, czy przygotowanie kanapek na drugie śniadanie. Dzieci są obecnie narażone na o wiele większe niebezpieczeństwa niż my w ich wieku. Liczby mówią same za siebie. Rocznie dochodzi do ok. osiemdziesięciu tysięcy wypadków na terenie szkoły To tylko statystyki, dopóki nie dotyczą Twojego dziecka. Czy jednak warto ryzykować?