Skip to main content

Ubezpieczenie Domu

Nareszcie spełniłeś marzenie o własnym domu.   Wyprowadziłeś się z ciasnego mieszkania w bloku. Bez względu na to, czy  zdecydowałeś się na budowę, czy kupno domu, tylko Ty wiesz, ile trudu i wyrzeczeń Cię to kosztowało.   Teraz jednak możesz spędzać wieczory przy kominku w przestronnym, stylowym salonie, dzieci mają osobne pokoje, a latem cała Twoja rodzina może spędzać czas w ogrodzie.   A gdybyś nagle utracił to wszystko? Pożar, powódź, awarie, czy włamanie – niezależnie od tego, jak wiele wysiłku włożysz w budowę i wyposażenie domu, jedno tragiczne wydarzenie może Ci to wszystko zabrać. 

Ubezpieczenie domu – oferta

Ubzpieczenie Domu Online, Ubezpieczenie domu przez internetUbezpieczenie domu nie jest w naszym kraju obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy zaciągasz kredyt na budowę lub kupno domu. Większość właścicieli jednak decyduje się na to, będąc świadomymi korzyści jakie z tego płyną – nieszczęścia chodzą po ludziach i nigdy nie da się przed nimi w pełni zabezpieczyć.  Brak ubezpieczenia domu oznacza samodzielną odbudowę, naprawę lub odkupienie skradzionego mienia z własnej kieszeni w większości przypadków jest niewykonalne. W takich przypadkach pieniądze z ubezpieczenia mogą okazać się jedynym ratunkiem. Takie ubezpieczenie obejmuje:

  • mury – czyli przede wszystkim ściany zewnętrzne i wewnętrzne stanowiące konstrukcję Twojego domu, a także elewacje, izolacje, tynki i dach,
  • mienie stałe – elementy trwale zespolone z nieruchomością takie jak parkiety, schody, okna, drzwi, grzejniki, kominki, piece, instalacje alarmowe, gazowe, kanalizacyjne, grzewcze i elektryczne,
  • mienie ruchome – to wszystkie niezespolone z nieruchomością elementy Twojego majątku – meble, sprzęt sportowy, RTV i AGD, książki, płyty, ubrania, wyposażenie kuchni, salonu czy łazienki, słowem wszystko co ma dla Ciebie wartość i co chciałbyś ubezpieczyć na wypadek zniszczenia lub kradzieży,
  •  budynki gospodarcze – to budynki, które znajdują się na Twojej posesji i są w Twojej gestii, lecz nie mają przeznaczenia mieszkaniowego.  Może to być garaż, magazyn, drewutnia lub stodoła,
  •  mała architektura – to budowle, które nie są budynkami w myśl prawa budowlanego, ale również można je ubezpieczyć i są to obiekty takie jak ogrodzenia, chodniki, studnie, fontanny, śmietniki, lampy, ale i baseny, boiska lub korty tenisowe,
  •  domki letniskowe – budynki przeznaczone na cele rekreacyjne, w których z zasady nie przebywasz na stałe. Nieruchomości, w których często Cię nie ma, są przez towarzystwa ubezpieczeniowe traktowane nieco inaczej.

Jakie jest najlepsze ubezpieczenie domu

Dobre ubezpieczenie domu to takie, które gwarantuje wsparcie w przypadku uszkodzenia nieruchomości lub utraty mieni Firmy ubezpieczeniowe prowadzą własną politykę i opracowują pewne pakiety zakresu ubezpieczenia wyrażane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Każda firma oferuje podstawowy zakres, który choć u każdego ubezpieczyciela kształtuje się nieco inaczej, podstawowy zakres polisy obejmuje  ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, takich jak pożar, skutki huraganu, zbyt obfitych opadów śniegu czy gradu; uderzenie pioruna, osunięcie się ziemi, dotkliwa w skutkach, awaria instalacji elektrycznej, gazowej (np. wybuch) lub kanalizacyjnej. Podstawowy pakiet często uchroni Cię również od skutków kradzieży, włamania i wandalizmu.

Ustal Twój indywidualny zakres ubezpieczenia domu

Pomimo istnienia OWU i pewnych standardowych pakietów ubezpieczeniowych, każda oferta powinna mieć indywidualny charakter.  Powód jest prosty – nie ma dwóch takich samych domów. Dlatego ważne jest, aby polisa chroniła Twoją nieruchomość od ściśle określonych typów przypadków i nieszczęść. Czasem może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie rozszerzenie zakresu ubezpieczenia. Nieco droższy wariant zabezpieczy Twoje ruchome mienie od kradzieży i zniszczenia także poza Twoją posesją. Kiedy  ktoś okradnie Cię na wakacjach, albo Twój aparat cyfrowy uszkodzi się w wyniku wypadku, straty pokryje ubezpieczenie.

Dodatkowe ubezpieczenie

Polisa w wersji rozszerzonej  obejmuje:

  •  dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – rozróżniane na osobowe i rzeczowe. Przyda się na wypadek jakiegokolwiek uszczerbku na mieniu sąsiadów lub zdrowiu i życiu osób odwiedzających Twój dom. Stare drzewo upadło i uszkodziło płot sąsiada? Albo gorący tłuszcz z grilla przypadkiem uszkodził drogą sukienkę dziewczyny Twojego przyjaciela? Właśnie wtedy przyda się OC mieszkaniowe,
  •  ubezpieczenia Assistance – bywa, że ubezpieczone mienie wymagać będzie usługi fachowców, których usługę ubezpieczyciel może zorganizować, a nawet w droższym wariancie, opłacić. Dzięki temu nie będziesz musiał obawiać się ile zażyczy sobie hydraulik gdy cała łazienka stanie w wodzie. Kompleksowym rozwiązaniem są  pakiety typu „All Risk” To ubezpieczenie od wszelkich zdarzeń, które nie zostały zaliczone do grupy wykluczeń. To droższe rozwiązanie powinno zadowolić najbardziej przezornych właścicieli domów.

Od czego nie ubezpieczysz domu

Istnieje pewna grupa sytuacji, które nie figurują w żadnej z ofert danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zazwyczaj z regularnego ubezpieczenia mienia ruchomego wyłączone są dobra intelektualne i cyfrowe, rękopisy, dokumenty urzędowe i broń. Oprócz tego do grupy wykluczeń należą kamienie i metale szlachetne, karty kredytowe i papiery wartościowe. Lista wykluczeń nie jest stała. Bardzo często zależy od indywidualnej sytuacji ubezpieczonego. Klasycznym przykładem jest ubezpieczenie od skutków powodzi, w przypadku nieruchomości znajdującej się na regularnie zalewanym terenie. Wszystkie te wykluczenia powinny być jednak  wyraźnie określone w ofercie.

Odszkodowania z ubezpieczenia domu

Decydując się na  podpisanie umowy, ustalasz z nami nie tylko zakres przypadków, w których polisa Cię chroni, ale także wysokość odszkodowania, którą otrzymasz.  Jest ona uzależniona od wartości nieruchomości oraz ilości dóbr ruchomych, które ubezpieczasz. Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, jest metoda wypłaty odszkodowania. Wyróżnia się dwie:

  •  pokrycie wartości rzeczywistej – wysokość wypłaconego odszkodowania będzie adekwatna do takiej wartości rynkowej uszkodzonego lub utraconego mienia, która jest w danej chwili, niezależnie jak wartościowa była przy zakupie,
  •  pokrycie wartości odtworzeniowej – bardziej korzystny wariant, wysokość odszkodowania ma zapewnić doprowadzenie ubezpieczonego mienia, które doznało uszczerbku, do stanu nowości.

Podstawą do wypłaty odszkodowania jest zaistniała szkoda. Musi być ona zgłoszona i udokumentowana. Podstawą do wypłacenia należności są  oględziny pod okiem, wynajętego przez ubezpieczyciela, rzeczoznawcy. Nie wolno jednak zapominać o tym, że każda szkoda jest rozpatrywana indywidualnie.

Kiedy ubezpieczenie nie działa?

Podstawą do odmowy wypłacenia odszkodowania są szkody wyrządzone przez Ciebie lub użytkowanie mienia w sposób rażąco odbiegający od prawidłowego. O ile umowa ubezpieczenia nie stanowi inaczej, na Twoją niekorzyść działają także zaniechania w kwestii bezpieczeństwa nieruchomości, lekceważenie ostrzeżeń czujników lub uchylanie się od regularnych przeglądów technicznych. 

Oprócz tego odszkodowanie może nie przysługiwać, jeśli szkoda dotyczy mienie o niewielkiej wartości, Takiej, które nie przekraczają  pewnej, ustalonej w umowie kwoty. W zależności od umowy, stosuje się pominięcie tego mienia w odszkodowaniu lub pomniejszenie całości wypłaconej rekompensaty o tą kwotę, niezależnie od uszczerbku.

Na niektóre typy ubezpieczenia towarzystwa nakładają okres karencji, Jest to  swoisty “okres próbny”, po podpisaniu umowy, w którym ubezpieczenie jeszcze nie działa. Oznacza to, że jeśli w tym czasie Twoja nieruchomość, zostanie uszkodzona, nie otrzymasz ubezpieczenia.

Ubezpieczenie domu w budowie

Zanim urządzisz parapetówkę, minie kilka ładnych lat budowy Twojego domu. Nieruchomość w stanie surowym również podatna jest na te same zagrożenia co ukończony dom. Ubezpieczenie budowy domu obejmuje  całą nieruchomość w budowie; budynki gospodarcze istniejące na potrzeby tej budowy oraz wszelkie mienie ruchome związane z budową, o ile jest Twoją własnością. Nie dotyczy to sprzętu firmy budowlanej – ona ubezpiecza swoje mienie sama. Ubezpieczenie budowy domu dotyczy także rozbudowy, przebudowy i dobudowywania. Wyłączeniem oczywiście są szkody będące skutkiem niedbalstwa czy działania umyślnego.

Ubezpieczenie domu – Cena

Ubzpieczenie Domu Online, Ubezpieczenie domu przez internetŚrednio Polacy płacą za ubezpieczenie swojego domu kilkaset złotych rocznie. Na to, ile kosztuje ubezpieczenie domu, wpływa przede wszystkim jego zakres i wartość ubezpieczanego mienia. Zastanów się, na jakie nieszczęśliwe wydarzenia jest narażony Twój dom – być może nie potrzebujesz płacić za wszystko. Składka ubezpieczenia będzie też rosła jeśli umówisz się z bankiem na wyższą kwotę polisy. Z kolei, na jej obniżenie mają wpływ wszelkie zabezpieczenia przed nieszczęściami – alarmy, zamki antywłamaniowe, monitoring, zabezpieczenia antypożarowe, przeciwpowodziowe i instalacje odgromowe. Nie bez znaczenia jest też okolica, infrastruktura, region i typowe dla niego warunki pogodowe. Jeśli zależy Ci na szybkim i bezproblemowym zabezpieczeniu nieruchomości,  warto rozważyć ubezpieczenie domu przez internet. W naszej agencji ubezpieczeniowej możesz to zrobić wygodnie, bez wychodzenia z domu. Takie ubezpieczenie domu on-line pozwoli Ci zaoszczędzić czas i pieniądze.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami