Skip to main content

Ubezpiecznie Kosztów Leczenia

Wakacje to czas wypoczynku. Relaks po całorocznej pracy. Jak każdy – chcesz cieszyć się wówczas słońcem i pięknymi widokami. Niestety, zmiana klimatu, a także menu może spowodować przykre dolegliwości, takie jak biegunka, wymioty, a nawet zatrucie. Nawet, jeśli na wakacjach nie planujesz zmieniać diety, wakacyjne szaleństwo może skończyć się zwichnięciem lub złamaniem. A wtedy będzie Ci potrzebna fachowa opieka medyczna. U siebie w kraju wiedziałbyś do jakiego lekarza się udać oraz przysługiwałaby Ci bezpłatna opieka medyczna w ramach NFZ. Co jednak, gdy choroba spotka Cię za granicą? Czy będąc poza granicami naszego kraju, musisz płacić za opiekę medyczną z własnej kieszeni? Co daje ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą? Ile to kosztuje?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Ubezpieczenie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia gwarantuje Ci opiekę medyczną również poza granicami Polski. Kwestie te regulują przepisy o charakterze międzynarodowym. Jeśli jesteś ubezpieczony w NFZ masz prawo wyrobić sobie kartę EKUZ, która uprawnia Cię do otrzymania podstawowej opieki medycznej, jaką oferują publiczne służby zdrowia krajów Unii Europejskiej oraz krajów Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – tu oprócz państw UE figuruje także Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Lichtenstein. Karta działa także na terenach zamorskich i zależnych. Oznacza to, że przysługuje Ci prawo do skorzystania z hiszpańskiej służby zdrowia na Majorce lub duńskiej na odległej Grenlandii. Karta jednak daje prawo dostępu tylko do podstawowych usług, które są refundowane przez tamtejszych państwowych ubezpieczycieli. Nawet, jeśli dana usługa czy zabieg, w Polsce jest nieodpłatna, musisz za nią zapłacić jeśli nie jest ona taka za granicą. Pamiętaj, że możesz się leczyć tylko w państwowych szpitalach, objętych finansowaniem przez odpowiednika NFZ w danym kraju. Z tytułu posiadania EKUZ nie przysługuje Ci refundacja kosztów ratownictwa, tłumacza, transportu do Polski oraz pomocy, gdy utracisz dokumenty. Warto jednak mieć ją wyrobioną wybierając się za granicę, gdyż gwarantuje przynajmniej podstawowy zakres ochrony medycznej. Ten jednak można okazać się niewystarczający. Warto zatem pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu.

Polisa turystyczna

To jedna z podstawowych polis, która gwarantuje Ci zwrot kosztów leczenia poza granicami naszego kraju. Obejmuje ona pomoc w szeregu typowych przypadków, jakie mogą Ci przytrafić w podróży – przyda się, gdy zgubisz bagaż i dokumenty, zostaniesz okradziony, doznasz awarii samochodu lub uszkodzony zostanie Twój sprzęt. W polisę turystyczną wliczane bywa także ubezpieczenie OC, Assistance, a także ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Polisa ta obejmuje m. in. zwrot kosztów leczenia zagranicą. Jak widać – posiadanie polisy turystycznej jest zbawienne gdy zwykła ochrona karty EKUZ nie wystarcza.

Co oferuje ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży?

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą onlineNie możemy mówić o jednej polisie turystycznej. Tak naprawdę od Ciebie zależy, jaki wariant wybierasz. Weź pod uwagę kraj, do którego się wybierasz, ponieważ, w niektórych z nich ryzyko zachorowania, czy wypadku jest większe, niż w innych. Bez względu na to, jaki pakiet wybierasz, zasady ubezpieczenia powinny znajdować się w OWU . Niewątpliwie jednak ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wynikające z takiej polisy znacząco wykracza poza to, co gwarantuje Ci EKUZ. W zależności od wariantu ubezpieczenia, możesz zyskać:

  •  szerszy zakres terytorialny – pakiety ubezpieczenia turystycznego mogą obejmować np. tylko samą Polskę, państwa europejskie, a nawet cały świat, o ile taką masz potrzebę i zdecydujesz się na taki wariant usługi,
  • pokrycie kosztów badań medycznych – pomoc medyczna w ramach EKUZ zazwyczaj zamyka się w ratowaniu życia i leczenia doraźnych objawów chorobowych. Gdy jednak do prawidłowego procesu leczenia potrzebne będą dodatkowe badania, które w danym kraju nie są refundowane, polisa pokryje ten koszt,
  •  pobyt w szpitalu za granicą – może zdarzyć się, że Twoja choroba będzie wymagała natychmiastowej i nieco dłuższej niż doraźna hospitalizacji. Nawet jeśli taki pobyt w publicznym szpitalu zagranicznym normalnie wymagałby opłaty, ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży pokryje ją,
  • refundacja kosztownych zabiegów – wypadki drogowe albo padnięcie ofiarą bandytów może skończyć się poważnym zagrożeniem zdrowia lub życia i wymagana wtedy może być poważna i kosztowna operacja. Takie przypadki też są obejmowane przez polisę,
  • zwolnienie z kosztów ratownictwa medycznego – jeśli pomoc ratowników jest w danym kraju płatna, ubezpieczenie pokryje te koszty za Ciebie,
  • – darmowy transport medyczny do Polski – dłuższa hospitalizacja w obcym kraju, gdzie planowałeś pozostać tylko przez tydzień czy dwa, w oddaleniu od rodziny i przyjaciół na pewno nie jest niczym przyjemnym. Jeśli Twój stan na to pozwoli, zapewniony zostanie Ci transport medyczny do kraju i jego koszt zostanie pokryty z ubezpieczenia,
  • wizyty lekarskie lub pielęgniarskie – doznałeś urazu, ale Twój stan nie wymaga pobytu w szpitalu, a jedynie odwiedzin od czasu do czasu kogoś z opieki medycznej. Nie musisz rezygnować z uroków urlopu, ubezpieczenie kosztów leczenia opłaci pielęgniarkę czy lekarza, którzy odwiedzą Cię w hotelu,
  • refundacja leków, opatrunków itp. – gdy zagraniczny lekarz wypisze Ci receptę, którą musisz niezwłocznie zrealizować, by powrócić do zdrowia, ubezpieczyciel pokryje koszty zakupu leków lub innych środków medycznych, jeśli nie są refundowane przez dany kraj,
  •  opieka nad Twoimi bliskimi i małoletnimi dziećmi – jesteś głową rodziny lub jedynym dorosłym na wycieczce? Ktoś musi zająć się dziećmi, pomóc pozbawionej przez te kilka dni Twojej hospitalizacji rodzinie. Pomoc tego typu również pojawia się w ofertach towarzystw ubezpieczeniowych w ramach polisy turystycznej.

 

Oczywiście, zakres i liczba wymienionych korzyści jest uzależniona od wariantu polisy na jaką się zdecydujesz. Warto sprawdzić, jakie zabiegi i jakie świadczenia medyczne są refundowane oraz do jakiej kwoty. Niezależnie od tego, polisa turystyczna, ubezpieczenie od kosztów leczenia za granicą, stanowi kompleksowe rozszerzenie świadczeń gwarantowanych przez EKUZ.

Koszty leczenia – ubezpieczenie turystyczne w Polsce

Dlaczego nie? Polska to piękny kraj, pełen turystycznych ośrodków, malowniczych krajobrazów i z powodzeniem można spędzić u nas bardzo udany urlop. Tak samo jak wszędzie, tak i u nas mogą przytrafić się urazy, nagłe choroby lub inne sytuacje wymagające opieki lekarskiej. Ubezpieczonym w NFZ przysługują określone świadczenia, ale jeśli masz wykupioną polisę turystyczną, także w Polsce uzyskasz te same przywileje, które daje ona za granicą.

Jak wysokie koszty leczenia ubezpieczenie pokrywa

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe w swoich OWU przedstawia w kwoty, jakie pokrywa polisa. Wykazana jest ogólna pula, a także poszczególne pułapy refundacji za leczenie, zabiegi, leki, badania, wizyty lekarskie, transport medyczny, itd. Jeśli masz wyrobioną kartę EKUZ i korzystasz z refundowanej przez kraj pobytu usługi medycznej, ubezpieczyciel pokryje tylko to, co kosztuje ponadto. Częściowa refundacja wszelkich usług, jakie gwarantuje polisa, nie może być wyższa niż ogólna, zagwarantowana suma.. Pieniądze za kompleksową pomoc odzyskasz jedynie do tego pułapu.

Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży – cena

Ubezpieczenie Kosztów Leczenia za granicą onlinePodobnie jak w przypadku każdego rodzaju ubezpieczenia, wysokość składki jest uzależniona od zakresu usług jakie zostaną uwzględnione – im więcej jest przypadków, w których Twoje ubezpieczenie ma Cię chronić, tym jest ono droższe. Wpływ na cenę ma także ogólna pula polisy, Twój ogólny stan zdrowia, wiek i ilość państw, w których ubezpieczenie ma zadziałać. Ile kosztuje ubezpieczenie kosztów leczenia? Przykładowo – jeśli wybierasz się w wojaże po Europie, zwróć uwagę, aby było to przynajmniej 20 000 euro. Ceny składek wahają się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Wykupując wycieczkę w biurze podróży na ogół ubezpieczony zostaniesz w tym towarzystwie, z którym współpracuje biuro.. Na pewien rabat liczyć też możesz, jeśli ubezpieczasz się w firmie, której jesteś już klientem – np. masz wykupioną polisę na dom czy samochód.

Kiedy ubezpieczenie od kosztów leczenia nie działa?

W każdej umowie znajdziesz zapisy, mówiące o tym kiedy refundacja usług medycznych nie będzie Ci przysługiwała. Inne warunki będa przysługiwać osobom starszym i schorowanym, a inne turystom w kwiecie wieku. Duże znaczenie ma również fakt, czy odszkodowanie było już kiedyś wypłacane. Są jednak sytuacje, w których ubezpieczenie nie obowiązuje. Podstawą do odmowy zwrócenia kosztów leczenia jest sytuacja, w której choroba lub wypadek, a co za tym idzie – konieczność leczenia i hospitalizacji nastąpiły z Twojej winy. Przykładowo – spowodowałeś za granicą wypadek będąc pod wpływem alkoholu. Wszelkie tego typu niuanse powinny zostać wyraźnie wykazane w umowie.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą online lub telefonicznie

Dostęp do internetu na dowolnym urządzeniu sprawił, że możesz ubezpieczyć się tak, jak Ci wygodnie. Wizyta w placówce jest wyborem, a nie koniecznością Nie inaczej jest, gdy chcesz wykupić ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą online lub drogą telefoniczną. Nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i zaproponują rozwiązanie, które będzie odpowiadało Twoim potrzebom.

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami