Skip to main content

Co to jest ubezpieczenie NNW? Czy ta polisa jest obowiązkowa? Jaki zakres ochrony obejmuje i czy rzeczywiście jest przydatna? Odpowiedź w dzisiejszym artykule.

Ubezpieczenie NNW — co to jest

Żeby zrozumieć, co oznacza ubezpieczenie NNW i co obejmuje ta polisa, wystarczy rozszyfrować skrót. NNW to ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Polisa ta należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Warto wiedzieć, że odszkodowanie NNW, nie wpływa na wysokość innych świadczeń, np. z ZUS-u. Co więcej — jeśli wykupiłeś kilka polis, otrzymasz odszkodowanie z każdej z nich, ponieważ świadczenia te kumulują się. Odszkodowanie zostanie wypłacone w razie uszkodzenia ciała lub innego uszczerbku na zdrowiu, a także śmierci osoby ubezpieczonej.

Ubezpieczenie NNW — co obejmuje

Ubezpieczenie NNW to tak naprawdę szereg różnych polis. Przykładowo, ubezpieczenie komunikacyjne NNW chroni kierowcę oraz pasażerów w przypadku nieszczęśliwego wypadku. Odszkodowanie zostanie wypłacone, jeśli do zdarzenia dojdzie nie tylko w czasie jazdy, ale również podczas postoju, wysiadania i wsiadania. Co więcej — zadośćuczynienie zostanie wypłacone bez względu na to, czy osoba ubezpieczona jest ofiarą, czy sprawcą wypadku. Z ubezpieczenia NNW, oprócz pasażerów i kierowców, może skorzystać praktycznie każdy, kto pragnie chronić swoje zdrowie i życie. Polisa NNW przyda się osobom, które często podróżują lub uprawiają sport. Ochroną warto objąć również dzieci i młodzież szkolną, ponieważ podczas zabawy lub przerwy szkolnej, nie trudno o drobny uraz, czy nawet wypadek.

Ubezpieczenie NNW — ile kosztuje i jaka jest wysokość odszkodowania

Cena ubezpieczenia NNW zależy od rodzaju polisy i zakresu ochrony. Wysokość składki oblicza się na podstawie sumy ubezpieczenia, czyli najwyższa możliwa kwota odszkodowania, jaką ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić. Na koszt polisy NNW ma wpływ również wiek, stan zdrowia, a także to, czy odszkodowanie było już kiedyś wypłacane. Z oczywistych przyczyn osoby młode, bez większych problemów zdrowotnych, mogą liczyć na niższą składkę niż. osoby po sześćdziesiątce. Jeśli chodzi natomiast o wysokość odszkodowania, jest ona uzależniona od uszczerbku na zdrowiu, jaki doznał ubezpieczony. Uszczerbek ten oblicza się procentowo. Przykładowo, jeśli wyniesie on 3% taką kwotę z całkowitej sumy ubezpieczenia, otrzyma poszkodowany.

Ubezpieczenie NNW — na co zwrócić uwagę

Szukając dla siebie najlepszej oferty, należy zwrócić szczególną uwagę na listę wykluczeń, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Na liście tej znajduje się najczęściej:

  • kierowanie pojazdem bez uprawnień,
  • udział w bójce,
  • działania o charakterze przestępczym,
  • próba samobójcza,
  • choroby psychiczne.

Zazwyczaj im tańsze ubezpieczenie NNW, tym większa lista wykluczeń.

Ubezpieczenie NNW — dlaczego warto

Polisa NNW stanowi dodatkowe zabezpieczenie finansowe, kiedy w wyniku nieszczęśliwego wypadku potrzebne są dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację. Pieniądze z ubezpieczenia mogą okazać się ogromnym wsparciem, szczególnie gdy w wyniku poniesionych obrażeń osoba ubezpieczona, czasowo lub trwale, nie będzie zdolna do pracy. A miesięczny koszt ubezpieczenia NNW, jest stosunkowo niewielki, w porównaniu z zakresem ochrony.